Прослава по повод Св. Методиј во градот Еллwанген Германија

Фото :Саше Баловски