Категорија:Споменици на културата (цркви и манастири)

Света Петка

На падините на ридот...

Свети Никола

Во Црква „Свети...

Света Недела

Црква „Света...

Свети Димитрија

Околу 500 метри...

Свети Илија

Свети Илија На околу...

Света Богородица (Пештерната црква)

  Два километри од...

Свети Kлимент (Свети Пантелемон)

Свети Климент или...

Руса Среда (Лековита Вода)