Категорија:Уметници

Слободан Л. Крлески

Просветен работник, учител ,играорец. Роден во Велгошти на 27.08.1945 година како...

Игор Бежаноски

Игор Бежаноски Музичар .. наскоро повеќе  

Јован Шикоски

Роден во 1994 година во Велгошти ,кој уште од мали нозе изразува желба за...

Митко Бежаноски

Митко Бежаноски Музичар . Роден  е во 1982 год  во Велгошти, средно музичко...

Владимир Шокаровски

Владимир Ѓ. Шокаровски Шокар е роден во Охрид на 14. 08. 1989 година, татко Ѓоко и...

Живко Чинго

Живко Чинго раскажувач , романсиер, драмски писател роден е на 13 август 1935...

Компјутерска Графика

Васко Митрески

Роден е 1972 година во Велгошти.Во 2003 година на завршил медицински факулте во...

Марјан Ристески

Познат Зограф од Велгошти. Роден е во Велгошти 24.10.1971 Год. Основно...

Радомир Латкоски

Радомир Латкоски е роден 1938 година во Охрид, каде што таткому се преселил од...

Стојан Милошески

Стојан Милошески е роден 1927 година. Во родното село завршил основно...

Светлана Христова- Јоциќ

Светлана Христова- Јоциќ по татко (Косте Китаноски) е од Велгошти. Родена е...

Ристо Шапкар

Ристо Шапкар е роден во 1930 година во Велгошти. Основно училиште завршил во...