Васко Митрески

Роден е 1972 година во Велгошти.Во 2003 година на завршил медицински факулте во Скопјет, и сега  е вработен во „ПЗУ Никодам-медика“ како лекар.  Со сликарство се занимава од 1996 година а досега има една самостојна изложба Неговите слики се изработени во Компјутерска Графика. Адреса: Васко Митрески с. Велгошти 96 6000 Охрид  E-mail: nikodam_med@yahoo.com

 

Компјутерска Графика

Компјутерска Графика

Компјутерска Графика

Компјутерска Графика

Компјутерска Графика

Компјутерска Графика