Day: д.м.г

Книгата за Велгошти

Книгата за Велгошти [Прилог за монографија] од Др.  Стојан Ристески издадена од Месна заедница – Велгошти, печатена на 10-ти јуни 1982…

МСО излет “Велгошти 2008”

Младински Совет Охрид во рамките на програмата за развој на рекреативниот спорт ,, СПОРТ ЗА СИТЕ-ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ,, го организираше…