Day: д.м.г

Јован Шикоски

Роден во 1994 година во Велгошти ,кој уште од мали нозе изразува желба за пеење. Не завршил музичко училиште но…

Митко Бежаноски

Митко Бежаноски Музичар . Роден  е во 1982 год  во Велгошти, средно музичко училиште завршил во Битола  ,а музичка академија…