Category: Вести

МСО излет “Велгошти 2008”

Младински Совет Охрид во рамките на програмата за развој на рекреативниот спорт ,, СПОРТ ЗА СИТЕ-ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ,, го организираше…